پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه کار با افزونه سامانه سامانه مودیان در نرم افزارهای حسابداری پارسیک را یاد خواهید گرفت