پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری فروشگاهی (سطح پایه)

نرم افزار حسابداری فروشگاهی (سطح پایه)
قابلیت‌های اختصاصی
گزارشات جامع فروش
گزارشات جامع فروش
امکان چاپ فاکتور
امکان چاپ فاکتور
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
صورتحساب اشخاص
صورتحساب اشخاص
دریافت نقد، چک و بانک
دریافت نقد، چک و بانک
لیست بدهکاران و بستانکاران
لیست بدهکاران و بستانکاران
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
ثبت هزینه ها و درآمدها
ثبت هزینه ها و درآمدها
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
معرفی و گروه بندی اشخاص
معرفی و گروه بندی اشخاص
ثبت عملیات خرید و فروش
ثبت عملیات خرید و فروش – برگشت از خرید و برگشت از فروش
اشکال مختلف فاکتور
اشکال مختلف فاکتور
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
مدیرت چک
مدیریت چک
معرفی دو انبار
معرفی دو عدد انبار
درخواست مشاوره خرید " نرم افزار حسابداری فروشگاهی (سطح پایه) "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب