پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه کار با افزونه سامانه سامانه مودیان در نرم افزارهای حسابداری پارسیک را یاد خواهید گرفت

محتوای دوره

بخش 1: تعریف هویت در سامانه مودیان (4.5 دقیقه)
بخش 2: اتصال نرم‌افزار حسابداری به سامانه مودیان و ارسال صورتحساب‌ها (9 دقیقه)
پارسیک حساب