پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه کار با افزونه سامانه سامانه مودیان در نرم افزارهای حسابداری پارسیک را یاد خواهید گرفت

محتوای دوره

بخش ۱: تعریف هویت در سامانه مودیان (۴.۵ دقیقه)
بخش ۲: اتصال نرم‌افزار حسابداری به سامانه مودیان و ارسال صورتحساب‌ها (۹ دقیقه)
پارسیک حساب
پارسیک در تهران