پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم‌افزار مدیر فروش (اندروید)

نرم‌افزار مدیر فروش (اندروید)
قابلیت‌های اختصاصی
گزارشات ویزیتور به تفکیک تاریخ
گزارش سفارشات ویزیتور به تفکیک تاریخ
بررسی سفارشات ویزیتور
بررسی، تایید و یا رد کردن سفارشات انجام شده توسط ویزیتور
مشاهده موقعیت ویزیتور به تاریخ و ساعت
مشاهده موقعیت و مسیر طی شده ویزیتور به تفکیک تاریخ و ساعت
بررسی سفارشات ویزیتورها
بررسی سفارشات انجام شده توسط ویزیتور
نظارت به مسیر ویزیتورها
نظارت بر مسیر حرکت ویزیتورها
درخواست مشاوره خرید " نرم‌افزار مدیر فروش (اندروید) "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب