پارسیک حساب
پارسیک حساب

مناسب مشاغل با حجم کاری کم ، عمده فروشان ،شرکت های پخش کوچک ،فروشگاه های مواد غذایی،لباس فروشی

بله شما می توانید با تهیه افزونه و اپلیکیشن سفارشگیر آنلاین ویزیتور و اتصال آن به نرم افزار حسابداری به صورت آنلاین ثبت سفارش را به سرعت و با دقت انجام داد.

بله شما می توانید با تهیه این افزونه درنرم افزار پخش مویرگی استفاده کنید.

بله شما می توانید از دانگل (قفل شبکه) به هر تعدادی که مد نظر ویا نیاز شرکت هست تهیه و استفاده کنید.

پارسیک حساب
پارسیک در تهران