پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری مالی شرکتی پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
مرتب‌سازی بر اساس هیچ
  • هیچ
  • شناسه
  • تاریخ
  • عنوان
  • خلاصه
  • نویسنده
لوگوی پارسیک Jpg

صدور سند حسابداری

صدور سند حسابداری در چند سطح کل، معین،

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش حسابهای خارج از ماهیت

لوگوی پارسیک Jpg

گزارشات حسابرسی و سازمانی

تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز حسابرس و سازمان

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه ترازنامه

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه تراز آزمایشی

تهیه تراز آزمایشی در حد کل، معین و تفصیلی با

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه سود و زیان لحظه‌ای

تهیه گزارش سود و زیان در هر لحظه مطابق

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه عملکرد تفصیلی

تهیه عملکرد تفصیلی در حد معین و در حد اسناد

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه عملکرد معین

تهیه عملکرد معین در حد معین و در حد اسناد

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه مانده حساب

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه دفتر روزنامه

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه دفترکل

لوگوی پارسیک Jpg

جستجو در اسناد

جستجو در اسناد در حد مبلغ و در حد شرح

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش مرور حسابها

گزارش مرور حسابها در سطح کل، معین، تفصیلی، در

لوگوی پارسیک Jpg

معرفی حسابهای کل، معین و گروه‌ها

لوگوی پارسیک Jpg

معرفی حسابهای تفصیلی

معرفی حسابهای تفصیلی به تفکیک حساب جاری

لوگوی پارسیک Jpg

بستن حسابهای موقت

لوگوی پارسیک Jpg

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه گزارشات سنواتی

تهیه گزارشات سنواتی در حد تفصیلی، اسناد و معین

لوگوی پارسیک Jpg

قطعی نمودن اسناد

قطعی نمودن اسناد به طور موقت و دائم

لوگوی پارسیک Jpg

کنترل اسناد حسابداری

کنترل اسناد حسابداری و اعلام مشکلات مربوطه

لوگوی پارسیک Jpg

مغایرت‌گیری بانکی

لوگوی پارسیک Jpg

معرفی تفصیلی شناور

پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز