پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه کار با افزونه سامانه سامانه پیامک در نرم افزارهای حسابداری پارسیک را یاد خواهید گرفت.

پارسیک حساب
پارسیک در تهران