پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری پخش مویرگی چند زبانه پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
پشتبانی از تاریخ شمسی و میلادی
پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی
پشتبانی از واحدهای پولی مختلف
پشتیبانی از واحدهای پولی مختلف
پشتیبانی از 3 زبان فارسی، عربی، انگلیسی
پشتیبانی از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی
ترجمه نام کالا
ترجمه نام کالا
استفاده هم زمان به هر 3 زبان
استفاده همزمان نرم‌افزار به هر سه زبان
پشتیبانی از اعشار برای واحدهای پولی بزرگ
پشتیبانی از اعشار برای واحدهای پولی بزرگ
همه قابلیت‌های پایه

قابلیت‌های اختصاصیِ

درون نرم افزار حسابداری پخش مویرگی چند زبانه به عنوان قابلیت‌های پایه این محصول قرار داده شده‌اند.

اشانتیون کالا
اشانتیون کالا
معرفی دو انبار
معرفی دو عدد انبار
گزارش فروش بر اساس منطقه
گزارش فروش به تفکیک منطقه
گزارش پیش فاکتور
گزارش پیش فاکتور
پورسانت ویزیتور بر اساس واریز
پورسانت ویزیتور بر اساس درصدی از واریز
قفل کردن فاکتورها
قفل کردن فاکتورها
معرفی حساب های کل
معرفی حسابهای کل و معین
طرح تخفیفات حجمی
طرح تخفیفات حجمی
هشدار سررسید فاکتور
هشدار سررسید فاکتورهای پرداخت نشده
مشتریان فاقد فاکتور
گزارش مشتریان فاقد فاکتور
طرح تخفیفات مبلغی
طرح تخفیفات مبلغی
طراحی و چاپ بارکد و اتصال به دستکاه
طراحی و چاپ بارکد و اتصال به دستگاه برچسب (لیبل) پرینتر
مسیر حرکت ویزیتور ها
مسیر حرکت ویزیتور روی نقشه
پورسانت ویزیتور بر اساس فروش
پورسانت ویزیتور بر اساس درصدی از فروش
اتصال به اندروید
اتصال به سفارش گیر آنلاین اندروید
گزارش مطالبات به تفکیک منطقه
گزارش مطالبات به تفکیک منطقه
پورسانت ویزیتور
پورسانت ویزیتور بر اساس درصدی از فروش هر کالا
گزارش فروش به تفکیک ویزیتور
گزارش فروش و مطالبات به تفکیک ویزیتور
نمودار مقایسه ویزیتور
نمودار مقایسه ای ویزیتور
کنترل اعتبار مشتری
کنترل اعتبار مشتری
موجودی انبار براساس تاریخ
گزارش موجودی انبار به تفکیک تاریخ انقضا
تاریخ سررسید برای فاکتور اعتباری
تاریخ سررسید و مدیریت تاریخ سررسید برای فاکتورهای اعتباری
درصد تخفیف برای کالا
درصد و مبلغ تخفیف در قلم برای هر ردیف کالا در فروش
محصول چند قیمته
محصول چند قیمته متغیر (داینامیک)
مخاسبه پورسانت ویزیتورها
مدیریت و محاسبه پورسانت ویزیتورها
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
گزارش مرور هزینه ها
گزارش مرور هزینه‌ها
گزارش لیستی هزینه ها
گزارش لیستی هزینه‌ها
گزارش لیستی برگشت از فروش
گزارش لیستی برگشت از فروش
گزارش لیستی سفارش ویزیتورها
گزارش لیستی سفارش ویزیتورها
گزارش سود برند
گزارش سود برند (گروه کالا) به روش فایفو
گزارش لیستی اسناد
گزارش لیستی اسناد
گزارش دفتر روزنامه
گزارش دفتر روزنامه
گزارش لیستی درامدها
گزارش لیستی درآمدها
List-Report-Money-Transfer
گزارش لیستی انتقال وجه
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش فروش به تفکیک برند
گزارش فروش به تفکیک برند (گروه کالا)
گزارش تراز ازمایشی
گزارش تراز آزمایشی
عملکرد راننده
عملکرد راننده (پخش گرم)
گزارش مرور حسابها
گزارش مرور حسابها
جستجو در اسناد
جستجو در اسناد
قابلیت چند شرکته
قابلیت چند شرکته
تعریف تعداد نامحدود انبار
تعریف تعداد نامحدود انبار
گزارش لیستی فروش
گزارش لیستی فروش
گزارش لیستی برگشت از خرید
گزارش لیستی برگشت از خرید
وضعیت تسویه حواله
وضعیت تسویه حواله
انتقال کالا بین انبار
انتقال کالا بین انبار
معرفی تفصیلی
معرفی تفصیلی
گزارش عملکرد کاربران
گزارش عملکرد کاربران
گزارش حقوق و پورسانت ویزیتور
گزارش حقوق و پورسانت ویزیتور
اتصال راننده به انبار
اتصال راننده به انبار
گزارش عملکرد مشتریان
گزارش عملکرد مشتریان
گزارش سود کالا
گزارش سود کالا
گزارش عملکرد و پورسانت راننده
گزارش عملکرد و پورسانت راننده
عملکرد و پورسانت راننده
عملکرد و پورسانت راننده (پخش سرد)
گزارش پورسانت هدفمند
گزارش پورسانت هدفمند (تارگت فروش)
گزارش لیستی خرید
گزارش لیستی خرید
منطقه بندی و مسیربندی
حواله گروهی توزیع (تیم پخش)
گزارش فاکتور تصفیه نشده
گزارش تسویه فاکتورهای تسویه نشده (مدیریت تسویه فاکتور به فاکتور)
پرداخت حقوق
پرداخت حقوق پرسنل
اشانتیون گروهی
اشانتیون گروهی کالا
منطقه بندی و مسیربندی
منطقه بندی و مسیربندی
پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز