پارسیک حساب
پارسیک حساب
اتصال به بانک پارسیک

معرفی ویدیویی افزونه حسابداری اتصال به بانک

قابلیت های مشترک: افزونه حسابداری پیامک بانکی پارسیک

برای کسب و کارهای های پخش، شرکتی، بازرگانی و فروشگاهی

نمایش تراکنش ها
نمایش تراکنش‌ها به تفکیک وضعیت
نمایش به تفکیک بانک
نمایش تراکنش‌ها به تفکیک بانک
مدیریت حساب‌های بانکی
مدیریت سریع و دقیق حساب‌های بانکی
دسترسی به تراکنش ها
کنترل دسترسی به تراکنش‌ها
ساپورت تمامی بانکها
ساپورت کردن تمامی بانک‌ها
نمایش تراکنش ها
نمایش تراکنش‌ها به تفکیک نوع تراکنش
مغایرت گیری تراکنش های بانکی
مغایرت‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر حساب‌های بانکی
ایجاد فیلتر برای تراکنش ها
قابلیت ایجاد فیلتر برای نمایش تراکنشها
پارسیک حساب
پارسیک در تهران