پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری بازرگانی و فروشگاهی سطح سه پارسیک
قابلیت‌های اختصاصی
طرح تخفیفات حجمی
طرح تخفیفات حجمی
معرفی حساب های کل
معرفی حسابهای کل و معین
هشدار سررسید فاکتور
هشدار سررسید فاکتورهای پرداخت نشده
موجودی انبار براساس تاریخ
گزارش موجودی انبار به تفکیک تاریخ انقضا
طرح تخفیفات مبلغی
طرح تخفیفات مبلغی
مشتریان فاقد فاکتور
گزارش مشتریان فاقد فاکتور
محصول چند قیمته
محصول چند قیمته متغیر (داینامیک)
قابلیت چند شرکته
قابلیت چند شرکته
گزارش لیستی برگشت از فروش
گزارش لیستی برگشت از فروش
گزارش فروش به تفکیک برند
گزارش فروش به تفکیک برند (گروه کالا)
گزارش لیستی اسناد
گزارش لیستی اسناد
گزارش سود برند
گزارش سود برند (گروه کالا) به روش فایفو
گزارش لیستی فروش
گزارش لیستی فروش
گزارش لیستی خرید
گزارش لیستی خرید
گزارش لیستی برگشت از خرید
گزارش لیستی برگشت از خرید
گزارش لیستی هزینه ها
گزارش لیستی هزینه‌ها
گزارش لیستی درامدها
گزارش لیستی درآمدها
List-Report-Money-Transfer
گزارش لیستی انتقال وجه
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش دفتر روزنامه
گزارش دفتر روزنامه
گزارش تراز ازمایشی
گزارش تراز آزمایشی
گزارش مرور حسابها
گزارش مرور حسابها
تعریف تعداد نامحدود انبار
تعریف تعداد نامحدود انبار
جستجو در اسناد
جستجو در اسناد
مدیریت شعب
مدیریت شعب
تخفیفات حجمی گروه گالا
تخفیفات حجمی گروه کالا
اشانتیون گروهی
اشانتیون گروهی کالا
همه قابلیت‌های پایه

قابلیت‌های اختصاصیِ

درون نرم افزار حسابداری فروشگاهی سطح سه به عنوان قابلیت‌های پایه این محصول قرار داده شده‌اند.

اشانتیون کالا
اشانتیون کالا
معرفی دو انبار
معرفی دو عدد انبار
قفل کردن فاکتورها
قفل کردن فاکتورها
تاریخ سررسید برای فاکتور اعتباری
تاریخ سررسید و مدیریت تاریخ سررسید برای فاکتورهای اعتباری
کنترل اعتبار مشتری
کنترل اعتبار مشتری
گزارش پیش فاکتور
گزارش پیش فاکتور
درصد تخفیف برای کالا
درصد و مبلغ تخفیف در قلم برای هر ردیف کالا در فروش
گزارش عملکرد کاربران
گزارش عملکرد کاربران
انتقال کالا بین انبار
انتقال کالا بین انبار
گزارش عملکرد مشتریان
گزارش عملکرد مشتریان
معرفی تفصیلی
معرفی تفصیلی
گزارش سود کالا
گزارش سود کالا
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
مدیرت چک
مدیریت چک
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
اشکال مختلف فاکتور
اشکال مختلف فاکتور
گزارش مرور هزینه ها
گزارش مرور هزینه‌ها
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
اتصال به بارکدخوان
اتصال به بارکدخوان
نمودار فروش
نمودار فروش
گزارش لیست اشخاص
گزارش لیست اشخاص
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار در فیش چاپی
ایجاد/ نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار​ در فیش چاپی
گزارش انتقال کالا
گزارش انتقال کالا
امکان تعریف 4 انبار
امکان تعریف ۴ انبار
درصد و مبلغ تخفیف در فاکتور
درصد و مبلغ تخفیف کلی در فاکتور
گزارش فاکتورهای تسویه شده
گزارش فاکتورهای تسویه شده
طرح تخفیفات نقدی
طرح تخفیفات نقدی
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
امکان چاپ فاکتور
امکان چاپ فاکتور
ثبت عملیات خرید و فروش
ثبت عملیات خرید و فروش – برگشت از خرید و برگشت از فروش
گزارشات جامع فروش
گزارشات جامع فروش
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
دریافت نقد، چک و بانک
دریافت نقد، چک و بانک
صورتحساب اشخاص
صورتحساب اشخاص
لیست بدهکاران و بستانکاران
لیست بدهکاران و بستانکاران
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
ثبت هزینه ها و درآمدها
ثبت هزینه ها و درآمدها
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
ثبت پیش فاکتور
ثبت پیش فاکتور
منوی سفارشی
منوی سفارشی
نقطه سفارش کالا
نقطه سفارش کالا
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
بستن حساب ها
بستن حسابها
مانده حساب اشخاص
مانده حساب اشخاص
گزارش لیست کالا
گزارش لیست کالا
معرفی و گروه بندی اشخاص
معرفی و گروه بندی اشخاص
گزارش فاکتور تصفیه نشده
گزارش تسویه فاکتورهای تسویه نشده (مدیریت تسویه فاکتور به فاکتور)
عملکرد تفصیلی
عملکرد تفصیلی
پرداخت حقوق پرسنل
پرداخت حقوق پرسنل
محصول چند قیمته 2
محصول چند قیمته
پارسیک حساب
پارسیک در تهران