پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم‌افزار اندروید مدیریت توزیع پخش مویرگی پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
لیست - فاکتورها - توزیع شده
نمایش لیست فاکتورهایی که باید توزیع شود
نمایش لوکیشن مشتری
نمایش لوکیشن و مسیریابی هوشمند به سمت لوکیشن مشتریان
تسویه - توزیع - فاکتورها
امکان ثبت تسویه حساب فاکتورهای توزیع شده
مرتب سازی فاکتورها بر اساس فاصله
مرتب‌سازی فاکتورها براساس فاصله از نزدیک به دور
ثبت دریافت در ابلیکیشن
ثبت دریافت از مشتری در اپلیکیشن بصورت نقدی، واریز و چک
پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز