پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم‌افزار مدیریت توزیع (اندروید)

نرم‌افزار مدیریت توزیع (اندروید)
قابلیت‌های اختصاصی
ثبت دریافت در ابلیکیشن
ثبت دریافت از مشتری در اپلیکیشن بصورت نقدی، واریز و چک
مرتب سازی فاکتورها بر اساس فاصله
مرتب‌سازی فاکتورها براساس فاصله از نزدیک به دور
نمایش لوکیشن مشتری
نمایش لوکیشن و مسیریابی هوشمند به سمت لوکیشن مشتریان
تسویه - توزیع - فاکتورها
امکان ثبت تسویه حساب فاکتورهای توزیع شده
لیست - فاکتورها - توزیع شده
نمایش لیست فاکتورهایی که باید توزیع شود
درخواست مشاوره خرید " نرم‌افزار مدیریت توزیع (اندروید) "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب