پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه شروع کار با نرم افزارهای حسابداری پخش مویرگی و فروشگاهی پارسیک طی چند جلسه به شما آموزش داده خواهد شد.

محتوای دوره

بازکردن همه
بخش ۱ | تعاریف
بخش ۲ | خرید و فروش
بخش ۳ | دریافت و پرداخت
بخش ۴ | مالی
بخش ۵ مباحث ترکیبی
بخش ۶ | معرفی کلی نرم‌افزار
پارسیک حساب
پارسیک در تهران