پارسیک حساب
پارسیک حساب
اتصال سامانه پیامک پارسیک

قابلیت‌های مشترک اتصال سامانه پیامک پارسیک

برای شرکت های پخش، کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی و شرکتی

blank
ارسال خلاصه فاکتور فروش به مشتری
blank
ارسال پیامک خدماتی حتی به لیست سیاه مخابرات
blank
ارسال پیامک تکی و گروهی به تفکیک منطقه
blank
ارسال پیامک بارگیری سفارش مشتریان
blank
ارسال پیامک سررسید بدهی
blank
ارسال پیامک خواباندن چک به بانک
blank
ارسال پیامک اطلاع‌رسانی سررسید چک
blank
ارسال خلاصه وجه دریافتی به مشتری
پارسیک حساب
پارسیک در تهران