پارسیک حساب
پارسیک حساب
اتصال فروشگاه اینترنتی پارسیک

قابلیت‌های مشترک اتصال فروشگاه اینترنتی پارسیک

برای شرکت های پخش، کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی

blank
انتقال لیست محصولات از نرم‌افزار به سایت
blank
مشاهده صورتحساب در سایت
blank
انتقال سفارش ثبت شده در سایت به نرم‌افزار
blank
انتقال مشخصات مشتری از سایت به نرم‌افزار
blank
انتقال موجودی محصولات از نرم‌افزار به سایت
پارسیک حساب
پارسیک در تهران