پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری بازرگانی و فروشگاهی چند زبانه پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
پشتبانی از تاریخ شمسی و میلادی
پشتیبانی از تاریخ شمسی و میلادی
پشتبانی از واحدهای پولی مختلف
پشتیبانی از واحدهای پولی مختلف
پشتیبانی از 3 زبان فارسی، عربی، انگلیسی
پشتیبانی از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی
ترجمه نام کالا
ترجمه نام کالا
استفاده هم زمان به هر 3 زبان
استفاده همزمان نرم‌افزار به هر سه زبان
پشتیبانی از اعشار برای واحدهای پولی بزرگ
پشتیبانی از اعشار برای واحدهای پولی بزرگ
همه قابلیت‌های پایه

قابلیت‌های اختصاصیِ

درون نرم افزار حسابداری فروشگاهی چند زبانه پارسیک به عنوان قابلیت‌های پایه این محصول قرار داده شده‌اند.

اشانتیون کالا
اشانتیون کالا
معرفی دو انبار
معرفی دو عدد انبار
طرح تخفیفات مبلغی
طرح تخفیفات مبلغی
درصد تخفیف برای کالا
درصد و مبلغ تخفیف در قلم برای هر ردیف کالا در فروش
گزارش پیش فاکتور
گزارش پیش فاکتور
کنترل اعتبار مشتری
کنترل اعتبار مشتری
تاریخ سررسید برای فاکتور اعتباری
تاریخ سررسید و مدیریت تاریخ سررسید برای فاکتورهای اعتباری
قفل کردن فاکتورها
قفل کردن فاکتورها
معرفی حساب های کل
معرفی حسابهای کل و معین
هشدار سررسید فاکتور
هشدار سررسید فاکتورهای پرداخت نشده
موجودی انبار براساس تاریخ
گزارش موجودی انبار به تفکیک تاریخ انقضا
محصول چند قیمته
محصول چند قیمته متغیر (داینامیک)
طرح تخفیفات حجمی
طرح تخفیفات حجمی
مشتریان فاقد فاکتور
گزارش مشتریان فاقد فاکتور
قابلیت چند شرکته
قابلیت چند شرکته
گزارش لیستی برگشت از فروش
گزارش لیستی برگشت از فروش
اشکال مختلف فاکتور
اشکال مختلف فاکتور
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
مدیرت چک
مدیریت چک
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
محدودسازی کاربران به یک بانکی و یا صندوق
گزارش سود کالا
گزارش سود کالا
معرفی تفصیلی
معرفی تفصیلی
گزارش عملکرد مشتریان
گزارش عملکرد مشتریان
گزارش فروش به تفکیک برند
گزارش فروش به تفکیک برند (گروه کالا)
انتقال کالا بین انبار
انتقال کالا بین انبار
گزارش عملکرد کاربران
گزارش عملکرد کاربران
گزارش مرور هزینه ها
گزارش مرور هزینه‌ها
جستجو در اسناد
جستجو در اسناد
گزارش تراز ازمایشی
گزارش تراز آزمایشی
گزارش لیستی خرید
گزارش لیستی خرید
گزارش لیستی برگشت از خرید
گزارش لیستی برگشت از خرید
گزارش لیستی هزینه ها
گزارش لیستی هزینه‌ها
گزارش لیستی درامدها
گزارش لیستی درآمدها
List-Report-Money-Transfer
گزارش لیستی انتقال وجه
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش لیستی انتقال کالا بین انبار
گزارش دفتر روزنامه
گزارش دفتر روزنامه
گزارش مرور حسابها
گزارش مرور حسابها
تعریف تعداد نامحدود انبار
تعریف تعداد نامحدود انبار
گزارش لیستی فروش
گزارش لیستی فروش
گزارش سود برند
گزارش سود برند (گروه کالا) به روش فایفو
گزارش لیستی اسناد
گزارش لیستی اسناد
تخفیفات حجمی گروه گالا
تخفیفات حجمی گروه کالا
امکان چاپ فاکتور
امکان چاپ فاکتور
گزارش فاکتورهای تسویه شده
گزارش فاکتورهای تسویه شده
طرح تخفیفات نقدی
طرح تخفیفات نقدی
مدیریت شعب
مدیریت شعب
امکان تعریف 4 انبار
امکان تعریف ۴ انبار
معرفی و گروه بندی اشخاص
معرفی و گروه بندی اشخاص
ثبت عملیات خرید و فروش
ثبت عملیات خرید و فروش – برگشت از خرید و برگشت از فروش
گزارشات جامع فروش
گزارشات جامع فروش
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
دریافت نقد، چک و بانک
دریافت نقد، چک و بانک
صورتحساب اشخاص
صورتحساب اشخاص
لیست بدهکاران و بستانکاران
لیست بدهکاران و بستانکاران
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
ثبت هزینه ها و درآمدها
ثبت هزینه ها و درآمدها
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
ثبت پیش فاکتور
ثبت پیش فاکتور
منوی سفارشی
منوی سفارشی
نقطه سفارش کالا
نقطه سفارش کالا
بستن حساب ها
بستن حسابها
درصد و مبلغ تخفیف در فاکتور
درصد و مبلغ تخفیف کلی در فاکتور
گزارش انتقال کالا
گزارش انتقال کالا
گزارش لیست اشخاص
گزارش لیست اشخاص
نمودار فروش
نمودار فروش
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
اتصال به بارکدخوان
اتصال به بارکدخوان
نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار در فیش چاپی
ایجاد/ نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار​ در فیش چاپی
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
گزارش لیست کالا
گزارش لیست کالا
مانده حساب اشخاص
مانده حساب اشخاص
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
عملکرد تفصیلی
عملکرد تفصیلی
گزارش فاکتور تصفیه نشده
گزارش تسویه فاکتورهای تسویه نشده (مدیریت تسویه فاکتور به فاکتور)
اشانتیون گروهی
اشانتیون گروهی کالا
پرداخت حقوق پرسنل
پرداخت حقوق پرسنل
محصول چند قیمته 2
محصول چند قیمته
پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز