پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری بازرگانی و فروشگاهی سطح یک پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
مانده حساب اشخاص
مانده حساب اشخاص
گزارش لیست اشخاص
گزارش لیست اشخاص
نمودار فروش
نمودار فروش
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
نمایش سود به تفکیک کالا و فاکتور
اتصال به بارکدخوان
اتصال به بارکدخوان
نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار در فیش چاپی
ایجاد/ نمایش مبلغ تخفیفات زمان‌دار​ در فیش چاپی
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
معرفی دسته چک، هشدار سررسید چک
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
درصد و مبلغ تخفیف هر قلم
گزارش لیست کالا
گزارش لیست کالا
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
هزینه حمل و نقل در فاکتور فروش
بستن حساب ها
بستن حسابها
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
معرفی دو واحد اندازه گیری برای کالا
نقطه سفارش کالا
نقطه سفارش کالا
منوی سفارشی
منوی سفارشی
ثبت پیش فاکتور
ثبت پیش فاکتور
عملکرد تفصیلی
عملکرد تفصیلی
محصول چند قیمته 2
محصول چند قیمته
همه قابلیت‌های پایه

قابلیت‌های اختصاصیِ

درون نرم افزار حسابداری فروشگاهی سطح یک به عنوان قابلیت‌های پایه این محصول قرار داده شده‌اند.

معرفی دو انبار
معرفی دو عدد انبار
اشکال مختلف فاکتور
اشکال مختلف فاکتور
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
انتقال وجه بین صندوق و بانکها
مدیرت چک
مدیریت چک
معرفی و گروه بندی اشخاص
معرفی و گروه بندی اشخاص
امکان چاپ فاکتور
امکان چاپ فاکتور
ثبت عملیات خرید و فروش
ثبت عملیات خرید و فروش – برگشت از خرید و برگشت از فروش
گزارشات جامع فروش
گزارشات جامع فروش
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
گزارش موجودی انبار و کاردکس کالا
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
معرفی کالا و گروه بندی کالاها
دریافت نقد، چک و بانک
دریافت نقد، چک و بانک
صورتحساب اشخاص
صورتحساب اشخاص
لیست بدهکاران و بستانکاران
لیست بدهکاران و بستانکاران
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
گزارش سود و زیان لحظه‌ای
ثبت هزینه ها و درآمدها
ثبت هزینه ها و درآمدها
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
باز کردن چند فاکتور به صورت همزمان
پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز