پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد شرکتی پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
مرتب‌سازی بر اساس هیچ
  • هیچ
  • شناسه
  • تاریخ
  • عنوان
  • خلاصه
  • نویسنده
لوگوی پارسیک Jpg

محاسبه حقوق پرسنل

مناسب جهت مشاغلی که دارای نیروی انسانی بود و

لوگوی پارسیک Jpg

انتقال اسناد حسابداری به نرم‌افزار مالی

لوگوی پارسیک Jpg

ثبت کارکرد سنوات پرسنل

لوگوی پارسیک Jpg

صدور فیش حقوق پرسنل

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه اسناد مربوط به سازمان تامین اجتماعی

تهیه دسکت بیمه و خلاصه صورت وضعیت جهت ارائه

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه اسناد مربوط به اداره دارایی

تهیه سی‌دی مالیات و خلاصه صورت وضعیت جهت

لوگوی پارسیک Jpg

تهیه فایل بانک جهت واریز حقوق پرسنل

لوگوی پارسیک Jpg

ذخیر مرخصی پرسنل

لوگوی پارسیک Jpg

ثبت مشخصات پرداخت‌کننده حقوق

لوگوی پارسیک Jpg

معرفی جدول مالیاتی

لوگوی پارسیک Jpg

ضرایب ثابت حقوقی

لوگوی پارسیک Jpg

صدور سند حسابداری حقوق

صدور سند حسابداری مربوط به حقوق و امکان

لوگوی پارسیک Jpg

معرفی مزایا به صورت دلخواه

معرفی مزایای مختلف متناسب با مزایای مورد نیاز شرکت

لوگوی پارسیک Jpg

تنظیم و چاپ قرارداد پرسنل

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست تجمیعی حقوق

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست حقوق و مالیات

گزارش لیست حقوق و مالیات به تفکیک شماره پرونده

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست بیمه

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست بانک

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست مساعده

لوگوی پارسیک Jpg

گزارش لیست عیدی

لوگوی پارسیک Jpg

فرم خام گزارش کارکرد

پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز