پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم افزار حسابداری مالی پارسیک

نرم افزار حسابداری مالی پارسیک
قابلیت‌های اختصاصی
مرتب‌سازی بر اساس هیچ
  • هیچ
  • شناسه
  • تاریخ
  • عنوان
  • خلاصه
  • نویسنده
لوگوی پارسیک jpg

گزارش حسابهای خارج از ماهیت

لوگوی پارسیک jpg

گزارشات حسابرسی و سازمانی

تهیه کلیه گزارشات مورد نیاز حسابرس و سازمان بازرسی مثل: ترازنامه، سود و زیان، عملکرد تفصیلی و...

لوگوی پارسیک jpg

تهیه ترازنامه

لوگوی پارسیک jpg

تهیه تراز آزمایشی

تهیه تراز آزمایشی در حد کل، معین و تفصیلی با باقیمانده صفر یا بدون مانده صفر

لوگوی پارسیک jpg

تهیه سود و زیان لحظه‌ای

تهیه گزارش سود و زیان در هر لحظه مطابق اطلاعات داده شده

لوگوی پارسیک jpg

تهیه عملکرد تفصیلی

تهیه عملکرد تفصیلی در حد معین و در حد اسناد

لوگوی پارسیک jpg

تهیه عملکرد معین

تهیه عملکرد معین در حد معین و در حد اسناد

لوگوی پارسیک jpg

تهیه مانده حساب

لوگوی پارسیک jpg

تهیه دفتر روزنامه

لوگوی پارسیک jpg

تهیه دفترکل

لوگوی پارسیک jpg

جستجو در اسناد

جستجو در اسناد در حد مبلغ و در حد شرح

لوگوی پارسیک jpg

گزارش مرور حسابها

گزارش مرور حسابها در سطح کل، معین، تفصیلی، در حد اسناد و سند حسابداری

لوگوی پارسیک jpg

معرفی حسابهای کل، معین و گروه‌ها

لوگوی پارسیک jpg

معرفی حسابهای تفصیلی

معرفی حسابهای تفصیلی به تفکیک حساب جاری کارکنان، اشخاص، مرکز هزینه و پروژه‌ها

لوگوی پارسیک jpg

بستن حسابهای موقت

لوگوی پارسیک jpg

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

لوگوی پارسیک jpg

تهیه گزارشات سنواتی

تهیه گزارشات سنواتی در حد تفصیلی، اسناد و معین

لوگوی پارسیک jpg

قطعی نمودن اسناد

قطعی نمودن اسناد به طور موقت و دائم

لوگوی پارسیک jpg

کنترل اسناد حسابداری

کنترل اسناد حسابداری و اعلام مشکلات مربوطه

لوگوی پارسیک jpg

مغایرت‌گیری بانکی

لوگوی پارسیک jpg

معرفی تفصیلی شناور

لوگوی پارسیک jpg

صدور سند حسابداری

صدور سند حسابداری در چند سطح کل، معین، تفصیلی، مرکزیک و مرکز دو

درخواست مشاوره خرید " نرم افزار حسابداری مالی پارسیک "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب