پارسیک حساب
پارسیک حساب
اتصال فروشگاهی اینترنتی پخش مویرگی پارسیک

اتصال فروشگاهی اینترنتی پخش مویرگی پارسیک

قابلیت‌های مشترک اتصال فروشگاه اینترنتی پارسیک

برای شرکت های پخش، کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی

لوگوی پارسیک Jpg
انتقال لیست محصولات از نرم‌افزار به سایت
لوگوی پارسیک Jpg
مشاهده صورتحساب در سایت
لوگوی پارسیک Jpg
انتقال سفارش ثبت شده در سایت به نرم‌افزار
لوگوی پارسیک Jpg
انتقال مشخصات مشتری از سایت به نرم‌افزار
لوگوی پارسیک Jpg
انتقال موجودی محصولات از نرم‌افزار به سایت
درخواست مشاوره خرید " اتصال فروشگاهی اینترنتی پخش مویرگی پارسیک "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب