پارسیک حساب
پارسیک حساب
افزونه حسابداری پیامک بانکی بازرگانی و فروشگاهی پارسیک

افزونه حسابداری پیامک بانکی بازرگانی و فروشگاهی پارسیک

قابلیت های مشترک: افزونه حسابداری پیامک بانکی پارسیک

برای کسب و کارهای های پخش، شرکتی، بازرگانی و فروشگاهی

نمایش به تفکیک بانک
نمایش تراکنش‌ها به تفکیک بانک
مدیریت حساب‌های بانکی
مدیریت سریع و دقیق حساب‌های بانکی
دسترسی به تراکنش ها
کنترل دسترسی به تراکنش‌ها
ساپورت تمامی بانکها
ساپورت کردن تمامی بانک‌ها
نمایش تراکنش ها
نمایش تراکنش‌ها به تفکیک نوع تراکنش
نمایش تراکنش ها
نماش تراکنش‌ها به تفکیک وضعیت
مغایرت گیری تراکنش های بانکی
مغایرت‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر حساب‌های بانکی
ایجاد فیلتر برای تراکنش ها
قابلیت ایجاد فیلتر برای نمایش تراکنشها
درخواست مشاوره خرید " افزونه حسابداری پیامک بانکی بازرگانی و فروشگاهی پارسیک "

نام و نام خانوادگی(ضروری)

YYYY slash MM slash DD
پارسیک حساب